08a MARDUK-NIBIRU SI ALLONTANA 1a

08a MARDUK-NIBIRU SI ALLONTANA 1a

APSU E TIAMAT MUMMU ACQUE

APSU E TIAMAT MUMMU ACQUE

i primi pianeti-dei

i primi pianeti-dei

I PRIMI PIANETI1

I PRIMI PIANETI1

NIBIRU e TIAMAT lvcuc

NIBIRU e TIAMAT lvcuc

TIAMAT CON SATELLITI LVCUC

TIAMAT CON SATELLITI LVCUC

TIAMAT CON SATELLITI immagini1

TIAMAT CON SATELLITI immagini1

NIBIRU SCONTRA SATURNO

NIBIRU SCONTRA SATURNO

GAGA-PLUTONE TRASPORTATO DA MARDUK-NIBIRU

GAGA-PLUTONE TRASPORTATO DA MARDUK-NIBIRU

NIBIRU E PIANETI CONTRO TIAMATnomi

NIBIRU E PIANETI CONTRO TIAMATnomi

01a MARDUK-NIBIRU ENTRA NEL SISTEMA SOLARE 1

01a MARDUK-NIBIRU ENTRA NEL SISTEMA SOLARE 1

02a MARDUK-NIBIRU INCONTRA TIAMAT OK 1

02a MARDUK-NIBIRU INCONTRA TIAMAT OK 1

03a VENTO DEL MALE IMPATTA TIAMAT 1a

03a VENTO DEL MALE IMPATTA TIAMAT 1a

04a I SATELLITI DI TIAMAT VENGONO ATTRATTI DA MARDUK-NIBIRU 1a

04a I SATELLITI DI TIAMAT VENGONO ATTRATTI DA MARDUK-NIBIRU 1a

05a RIMASUGLI DEI SATELLITI 1a

05a RIMASUGLI DEI SATELLITI 1a

06a KINGU CONDANNATO CON TIAMAT 1a

06a KINGU CONDANNATO CON TIAMAT 1a

07a MARDUK-NIBIRU TOCCA LA TESTA A TIAMAT 1a

07a MARDUK-NIBIRU TOCCA LA TESTA A TIAMAT 1a

09a MARDUK-NIBIRU SPEZZA IN DUE TIAMAT 1a

09a MARDUK-NIBIRU SPEZZA IN DUE TIAMAT 1a

10a NUOVA ORBITA TERRA 1a

10a NUOVA ORBITA TERRA 1a

11a BRACCIALE MARTELLATO 1a

11a BRACCIALE MARTELLATO 1a

MARI SUPERIORI E INFERIORI-ESARRA

MARI SUPERIORI E INFERIORI-ESARRA

Lago di montagna

Lago di montagna

Cabine da spiaggia

Cabine da spiaggia

Ruota panoramica

Ruota panoramica

Palme

Palme

Bici in città

Bici in città

Vette nella nebbia

Vette nella nebbia

Legna da ardere

Legna da ardere

Molo nella nebbia

Molo nella nebbia

Caffè d'autunno

Caffè d'autunno

4 REGIONE

4 REGIONE